مشارکت ملیونها زائر عزادار در آیین سنتی عزای طوریج در ظهر روز عاشورا_کربلای معلی_محرم1396ش

 

October / 1 / 2017