مراسم مقتل خوانی حضرت سید الشهدا در صبح روز عاشورا _ محرم1396ش

October / 1 / 2017