Personal av den heliga helgedomen erbjuder deras kondoleanser till Imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) på grund av dödens årsdag av Um AlBanin (frid vare med henne)