Tröstens processioner strömmade till den heliga helgedomen av Imam Ali (as) i martyrskapets årsdag av Fatima AlZahra (as).