Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med en grupp av förvaltare

AlSayyed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen träffade med ett antal av avdelningarnas förvaltare för att diskutera genomförande av det inre elnätet för bostadsprojekt av Qanbar för personal som arbetar i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom).

Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med en grupp av förvaltare
May / 22 / 2017
Besöksantal : 436
Skriv ut den här nyheten