Dar Abu Talib (as) utförde en stor grupp av affischer

Dar Abu Talib (as) för tryckning vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) deltog i den internationella bokmässan i den heliga Najaf genom att genomföra en stor grupp av affischer som hade en inverkan på dess framgång.

 

 

Dar Abu Talib (as) utförde en stor grupp av affischer
March / 19 / 2017
Besöksantal : 309
Skriv ut den här nyheten