Svarkommitté om religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

Svarkommitté om religiösa frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) fortsätter dess arbete för att tillhandahålla dagliga tjänster till besökarna som behöver svaren om religiösa, sociala och allmänna frågor vilka är befintliga i dagliga livet.

Svarkommitté om religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
February / 12 / 2018
Besöksantal : 266
Skriv ut den här nyheten