Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) utförde ett program som hette den tredje kulturella kommunikations läger som innehöll religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem), och detta var i närvaro av en grupp av universitetsprofessorer och med deltagande av universitetsstudenter från olika irakiska universiteten.

Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
February / 11 / 2018
Besöksantal : 239
Skriv ut den här nyheten