Avdelning för religiösa mottog främmande besökarna

Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) mottog främmande besökarna som kom för att återuppliva martyrskapets årsdag av Fatima AlZahraa (frid vare med henne), där denna avdelning fortsätter utföra program av den främmande besökaren som innehåller religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

Avdelning för religiösa mottog främmande besökarna
February / 10 / 2018
Besöksantal : 358
Skriv ut den här nyheten