• Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as) på grund av arbaeen av imam AlHussain (as).
  September / 24 / 2018
  Besöksantal : 2
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as) på grund av arbaeen av imam AlHussain (as).

  Alla personal och volontärer i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för att motta besökarna som kommer att besöka den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) innan att gå till den heliga Karbala för att återuppliva arbaeen av Imam AlHussain (as).

 • Kontinuerliga arbete i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)
  September / 23 / 2018
  Besöksantal : 1
  Kontinuerliga arbete i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as), Radwan Sahib, den ställföreträdande generalsekreteraren, och ett antal av medlemmar av förvaltningskommitté för den heliga helgedomen av imam Ali (as) inspekterade arbete i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (frid vare med henne), där de gick i en fältets turné för att se tidiga förberedelser som kommer att tjäna besökare av arbaeen av imam AlHussain (frid vare med honom).

 • Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med en elit av ingenjörer och tekniker
  September / 22 / 2018
  Besöksantal : 5
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med en elit av ingenjörer och tekniker

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) träffade med en grupp av ingenjörer och tekniker som arbetar i den heliga helgedomen (as), och sedan diskuterade de alla sätt för att utveckla en strategisk plan för tidiga förberedelser för arbaeen av imam AlHussain (as).

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  September / 21 / 2018
  Besöksantal : 6
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Personal i den heliga helgedomen av imam AlHussain, och den heliga helgedomen av AlAbbas (frid vare med dem) och besökarna erbjöd kondoleanser till imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) på grund av de ledsna händelserna i månad av Ashura.

 • En officiell delegation från det irakiska utbildningsdepartementet besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  September / 16 / 2018
  Besöksantal : 10
  En officiell delegation från det irakiska utbildningsdepartementet besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Avdelning för religiösa frågor och avdelning för offentliga relationer i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog en grupp av utbildningens förvaltare i det irakiska utbildningsdepartementet, där de gick i en turné till heliga och historiska och arkeologiska platser i den heliga helgedomen, och sedan uttryckte de sina beundran för dessa platser.

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  September / 15 / 2018
  Besöksantal : 12
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program genom att motta olika delegationer som består av lärare, professorer och studenter. Där dess program inkluderar religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  September / 13 / 2018
  Besöksantal : 11
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) förnyade sina tröst för imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) på grund av de ledsna händelserna i månad av Ashura.

 • Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) fortsätter dess verksamheter
  September / 11 / 2018
  Besöksantal : 19
  Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) fortsätter dess verksamheter

  Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) skickade lastbilar som var lastade med rent dricksvatten till stad av Basra, där dricksvatten distribuerades på olika områden såsom AlTahsiniyah, AlSimer, AlQatana, AlTowaisa, och andra.

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  September / 10 / 2018
  Besöksantal : 16
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) upprättade officiella ceremonier för att höja sorgens fana för månad av Muharram (martyrskapets årsdag av imam AlHussain (frid vare med honom)), där det var i närvaro av AlSayyed Alaa AlMusawi, förvaltare av det shiitiska kontoret, Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as), Radwan Sahib, den ställföreträdande generalsekreteraren, medlemmar av förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av imam Ali (as), Luay AlYassiri, guvernör av Najaf, en grupp av tjänstemän, officiella och sociala personligheter, studenter och professorer av Hawza,

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  September / 9 / 2018
  Besöksantal : 13
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Personal av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) förberedde sig för att återuppliva månad av Muharram och tjäna besökarna som besöker Imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) under detta tillfälle.

1 2 3 4 ... 82 Nästa