فضاى حزن واندوه در صحن وسراى بارگاه علوی در شب ضرب خوردن حضرت +تصاویر

در شب نوزدهم ماه رمضان وهمزمان با سالروز فاجعه ضربت خوردن حضرت علی (ع) در محراب نماز حزن واندوه فضای حرم مطهرش را در برگرفت.

در شب نوزدهم ماه رمضان وهمزمان با سالروز فاجعه ضربت خوردن حضرت علی (ع) در محراب نماز حزن واندوه فضای حرم مطهرش را در برگرفت.

فضاى حزن واندوه در صحن وسراى بارگاه علوی در شب ضرب خوردن حضرت +تصاویر
June / 4 / 2018
تعداد بازديد : 653
چاپ خبر