حضور جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی عرب واروپایی در بارگاه مطهر علوی

کارشناسان شرکت کننده در یک کارگاه علمی پیرامون میراث فرهنگی در دانشگاه کوفه به زیارت حرم مطهر علوی آمدند و از آثار تاریخی عمارت حرم بازدید کردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی که در یک کارگاه علمی پژوهشی پیرامون میراث فرهنگی وفلوکلور مردمی شرکت کرده اند به زیارت بارگاه مطهر علوی مشرف شدند و طی بازدید از جوانب تاریخی عمارت حرم مطهر ابراز شگفتی کردند.

دکتر حسن ناظم استاد کرسی گفتگوی ادیان وتمدنها وابسته به سازمان جهانی یونسکو که در دانشگاه کوفه به فعالیت می پردازد در این رابطه عنوان کرد: کرسی گفتگوی ادیان که با حمایت وپوشش سازمان جهانی یونسکو در دانشگاه کوفه به فعالیت می پردازد وبرنامه های علمی وپژوهشی مختلفی را در دانشگاه کوفه و در شهر نجف اشرف برگزار می کند و در این راستا یک کارگاه علمی پژوهشی جهت بررسی میراث فرهنگی وفولکلور مردمی که با خطر از بین رفتن و انقراض مواجه هستند برگزار کردیم.

وی افزود: برای برگزاری این کارگاه کارشناسانی از عراق ولبنان وفرانسه به اضافه مسئولین نهادهای دولتی که مسئولیت حفاظت وترمیم آثار فرهنگی را بر عهده دارند دعوت به عمل آمد وطی حضوری که در محله های قدیمی شهر نجف داشتیم علاوه بر زیارت وبازدید از عمارت حرم مطهر از سایر مناطق قدیمی شهر نیز بازدید کردیم.

در ادامه دکتر "جان لامبرت" کارشناس میراث فرهنگی جهان عرب از دانشگاه پاریس ضمن ابراز شگفتی از جوانب تاریخی عمارت حرم مطهر خواستار به کارگیری تمامی امکانات وراهکارهای موجود جهت حفاظت از این عمارت تاریخی ومهم گردید وکارشناسان میراث فرهنگی را به معرفی این مکان مهم به نهادهای فرهنگی وباستان شناسی در سایر کشورهای دنیا فرا خواند.

دکتر جان یاسمین استاد عمارت تاریخی ومرمت آثار تاریخی از دانشگاه لبنان نیز اظهار داشت: طی حضوری که در کارگاه علمی دانشگاه کوفه داشتم شیوه های مرمت آثار تاریخی آسیب دیده در مناطق جنگی را ارائه کردم و با توجه به وضعیت کنونی کشور عراق مطالعات وپژوهشهای علمی در این زمینه ضروری ست ودر همین راستا می بایست طی یک پژوهش دقیق علمی جوانب تاریخی عمارت حرم امام علی(ع) که به نوبه خود یکی از افتخارات تاریخی ست به ثبت برسد واز آن محافظت شود.

حضور جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی عرب واروپایی در بارگاه مطهر علوی
October / 9 / 2017
تعداد بازديد : 394
چاپ خبر