فرمانده ارتش عراق به زيارت بارگاه مطهر علوی آمد.

ارتشبد عثمان الغانمی فرمانده کل ارتش عراق به زیارت بارگاه مطهر علوی آمد و با چند تن از اعضای شورای آستان دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی ارتشبد عثمان الغانمی فرمانده کل ارتش عراق طی حضور در نجف اشرف به زیارت بارگاه مطهر علوی مشرف شد و با قیصر کیکو از اعضای شورای آستان دیدار ودر رابطه با نیروهای وابسته به آستان علوی در جبهه جنگ با داعش گفتگو کرد.

 فرمانده ارتش عراق به زيارت بارگاه مطهر علوی آمد.
September / 13 / 2017
تعداد بازديد : 367
چاپ خبر